Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, przyjmuje strony w każdy czwartek w godzinach 12.00 – 14.00

Skargi można złożyć pisemnie w Biurze Zarządu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 za pośrednictwem e-mail: szpital@wspsa.pl