Rejestr pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Rejestr pacjentów leczonych w poradniach

Rejestr pacjentów, którym udzielono świadczenia w zakresie diagnostyki

Rejestr Zakażeń Szpitalnych

Rejestr Ekspozycji Zawodowej

Rejestr Zgłoszeń Nowotworów Złośliwych

Rejestr Zgonów

Rejestr Wypadków Przy Pracy

Rejestr Chorób Zawodowych

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych

Rejestr Kontroli Zewnętrznych

Rejestr Zamówień Publicznych