Mateusz Weissensteiner – Przewodniczący RN
Anna Pilarczyk – zastępca przewodniczącego RN
Adam Słania – Sekretarz RN
Krzysztof Breguła – Członek RN
Marcin Żurakowski – Członek RN