W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach, poszukujemy osób do współpracy w Centrum Zdrowia Psychicznego na stanowiska: terapeuta zajęciowy

Wymagania formalne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: terapeuta zajęciowy
Umiejętności: dobra znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)

Kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty zajęciowego:
wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskanie dyplomu instruktora terapii zajęciowej.

Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego.
Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

Oferujemy:
atrakcyjny system wynagradzania, dowolna forma umowy, elastyczny, dopasowany do potrzeb i możliwości czas pracy.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Kierownik Działu NZZL Marta Stemerowicz tel. (32) 3908200 wew. 428
Dział NZZL tel. (32) 3908200 wew. 437