DYREKCJA WIELOSPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA POWIATOWEGO S.A.
W TARNOWSKICH GÓRACH ZATRUDNI

PILNIE


Lekarza Okulistę
   

 
Opis stanowiska:
• praca w Oddziale Okulistycznym,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz  profesjonalnej opieki medycznej.

Oczekiwania:
• lekarz specjalista z  zakresu okulistyki,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,
• zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:
•  czas pracy – pełny etat (praca w ramach umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej do wyboru),
•  system wynagrodzenia: miesięczny,
•  możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i sympozja wewnętrzne,
•  wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

Osoba zainteresowana podjęciem pracy zobowiązana jest złożyć w Sekretariacie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach następujące dokumenty:

• podanie z prośbą o przyjęcie do pracy,
• CV, list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, uprawnienia specjalne)

Ochrona Danych Osobowych – informacja dla kandydatów do pracy

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji* przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach ”
proszę wysłać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry lub na adres e-mail:  szpital@wspsa.pl

* W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.