W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowskich Górach, poszukujemy osób do współpracy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na stanowiska: psycholog, psychoterapeuta, lekarz.

Wymagania formalne:

1) psychoterapeuta:
specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

2) psycholog:
a) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą,

3) lekarz:
specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz specjalista psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz ze specjalizacją pierwszego stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży.


Oferujemy:
atrakcyjny system wynagradzania, dowolna forma umowy, elastyczny, dopasowany do potrzeb i możliwości czas pracy.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Kierownik Działu NZZL Marta Stemerowicz tel. (32) 3908200 wew. 428
Dział NZZL tel. (32) 3908200 wew. 437