Administracja:

Telefon: +48 32 390 82 00

Prezes Zarządu WSP S.A.
Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent - wew. 432 lub 32 285 40 58
Dyrektor ds. Lecznictwa, Prokurent - wew. 430 lub 32 285 40 58
Rzecznik Prasowy - 503 508 449

Działy:

1. Biuro Zarządu - wew. 421, 424

2. Biuro Prawne - wew. 448

3. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   - Kierownik - wew. 428
   - Sekcja Kadr - wew. 437
   - Sekcja Płac - wew. 435
   - Sekcja Kontraktowania - wew. 452

4. Główny Księgowy - wew. 438
   - Sekcja Finansowo-Księgowa - wew. 427, 422
   - Sekcja ds. Inwentarza, Kasa dla osób samopłacących - wew. 436
   - Sekcja Budżetowania i Kontrolingu - wew. 449
   - Kasa - wew. 426

5. Dział Organizacji Lecznictwa i Kontraktowania Świadczeń
   - Kierownik - wew. 451
   - Sekcja Statystyki Medycznej - wew. 425, 429, 441
   - Sekcja Organizacji Lecznictwa - wew. 441
   - Sekcja Sprzedaży - wew. 455

6. Dział Umów i Zamówień Publicznych
   - Kierownik - wew. 447
   - Sekcja Zamówień Publicznych - wew. 444, 454
   - Sekcja Zaopatrzenia wew. 440, 443
   - Sekcja Umów, Ubezpieczeń i Organizacji - wew. 454
   - Magazyn Centralny (budynek Szpitala) - wew. 323

7. Dział Informatyki 
   - Kierownik - wew. 453
   - Informatycy Administracja - wew. 423
   - Informatycy Szpital (budynek Szpitala) - wew.

8. Dział Techniczno-Gospodarczy
   - Kierownik - wew. 434, 450
   - Sekcja Gospodarcza - wew. 442
   - Sekcja Transportowa - wew. 442
   - Sekcja Elektroniki Medycznej (warsztaty) - wew. 446, 316
   - Sekcja Utrzymania Ruchu i Remontów Brygadzista/koordynator - wew. 316
   - Warsztat - wew.312

9. Koordynator ds. Projektów Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych - wew. 448

10. Specjalista ds. BHP - wew. 431

11. Pełnomocnik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Pacjentów - wew. 431

12. Inspektor ds. Obrony Cywilnej - wew. 449

13. Inspektor Ochrony Danych - wew. 449