Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

PILNIE ZATRUDNI

Pielęgniarki i Położne Operacyjne

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
• Kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z zakresu pielęgniarstwo operacyjne
• mile widziane doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym wieloprofilowym  i Sali cięć cesarskich

Oferujemy:
atrakcyjny system wynagradzania, dowolna forma umowy

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Szczegółowych informacji udziela Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego pod numerami telefonów: 32 390 82 58
Kierownik Działu NZZL Marta Stemerowicz
Dział NZZL tel. 32 3908200 wew. 437 lub 438