DYREKCJA WIELOSPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA POWIATOWWEGO S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH
 
PILNIE ZATRUDNI

Konserwatora sprzętu i aparatury medycznej 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Nadzór nad sprzętem medycznym (przeglądy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, oceny techniczne),
• Wykonywanie drobnych napraw sprzętu medycznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
• Załatwianie wszelkich formalności administracyjnych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu,
• Bezpośredni kontakt z zakładami prowadzącymi serwis i naprawy sprzętu,
• Prowadzenie wszelakiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprzętu (atesty, certyfikaty, itd.)
• Bezpośredni kontakt z Urzędem Dozoru Technicznego,
• Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej naprawy sprzętu medycznego oraz nadzór nad wykonywaniem napraw przez firmy wykonujące naprawy.

WYMAGAMY:
• Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektronik lub elektryk),
• mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku ,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość środowiska Windows i pakietu Office.

OFERUJEMY: 
•  czas pracy – pełny etat (praca w ramach umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej – zlecenie do wyboru),
•  system wynagrodzenia: miesięczny,

Kontakt w sprawie pracy:
tel. 32 390 82 00 wew. 437, 428

Osoba zainteresowana podjęciem pracy zobowiązana jest złożyć w Sekretariacie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach następujące dokumenty:
• podanie z prośbą o przyjęcie do pracy,
• CV, list motywacyjny,

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji* przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach ”
proszę wysłać na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry lub na adres e-mail:  szpital@wspsa.pl

* W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.