DYREKCJA WIELOSPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA POWIATOWWEGO S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH
 zatrudni Diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej
 
Opis stanowiska:
• praca w Szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej,
• wykonywanie badań i ich autoryzacja,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa  oraz  profesjonalnej opieki medycznej

Oczekiwania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
• mile widziane doświadczenie w pracy w pracowni mikrobiologicznej,
• zdolności komunikacyjne - konieczne przy obsłudze pacjenta oraz klienta,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność, dokładność, rzetelność
• zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Oferujemy:
•  system wynagrodzenia: miesięczny,
•  czas pracy – pełny etat (praca w systemie równoważnym),
•  możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu
 o profesjonalne szkolenia, kursy i sympozja wewnętrzne,
•  wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z podaniem telefonu kontaktowego, w Sekretariacie Szpitala mieszczącego się w budynku administracji przy ul. Pyskowickiej 47-51,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko „Diagnosta Laboratoryjny ” lub na adres e-mail : szpital@wspsa.pl

O terminie i czasie spotkania wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie celem przybycia na rozmowę w sprawie zatrudnienia. Tel. kontaktowy: (32)3908200 wew. 437 lub 428.