Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
zatrudni do 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Praca na rzecz podopiecznych Centrum Zdrowia Psychicznego
z powiatu i miasta Tarnowskie Góry oraz Piekar Śląskich.

Wymagania:

Kwalifikacje  zgodne z art. 116 ustawy  o pomocy społecznej.

Oferujemy:
Preferowana forma współpracy - umowa cywilno-prawna; elastyczny czas pracy.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Dział NZZL tel. (32) 3908200 wew. 437,428